links

Wetenschappelijk onderzoek

Uw steun helpt

Eén van de kerntaken van een Universitair centrum is door middel van wetenschappelijk onderzoek de zorg voor de patiënt te verbeteren. U kan zelf meevolgen aan welke projecten Dr. Ghijselings meegewerkt heeft en in de toekomst aan zal werken. Als specialist in een universitair ziekenhuis moet men immers verder kijken dan de huidige patiënt: hoe kan de levensduur van de prothese verbeterd worden? Hoe kan het revalidatieproces zo optimaal mogelijk verlopen? Welke nieuwe technieken bestaan er?
Wenst u deze onderzoeksprojecten financieel te steunen? Op deze manier kan u een vrijblijvende gift aan ons wetenschappelijk fonds doen.

IORT Leuven

Institute for orthopedic research and training

Login bij heupprobleem.comAssistentenzone