Heuparthroscopie

Kijkoperatie van de heup

 

Heuparthroscopie

Algemene informatie 

Heuparthroscopie

Kijkoperatie van de heup

Een heuparthroscopie is een kijkoperatie van de heup. Via een aantal kleine gaatjes wordt een camera en werkinstrumenten in het heupgewricht gebracht. Dit laat toe om correcties aan het heupgewricht uit te voeren zonder dat een grote incisie gemaakt dient te worden.

Indicatie:

  • Femoro-acetabulair impingement
  • Labrumletsels van de heup
  • Aandoeningen van het heupslijmvlies
  • Losliggende deeltjes in de heup

Relatieve contra-indicaties zijn de aanwezigheid van uitgesproken kraakbeenletels, manifeste heupartrose of heupdysplasie. Dit wordt voor de ingreep steeds uitgesloten aan de hand van een radiografie en/of een scanner.

Heuparthroscopie

Procedure 

Het heupgewricht is een zeer stug gewricht en om voldoende ruimte te creëren dient tractie op het been te worden uitgevoerd. Hiervoor wordt de patiënt op een tractietafel geïnstalleerd.
Om deze reden wordt de ingreep dan ook bij voorkeur onder algemene anesthesie uitgevoerd.

Eénmaal voldoende distractie bekomen wordt, kan een camera via een kleine incisie in het heupgewricht worden ingebracht. Het kraakbeen, labrum en eventuele impingementletels kunnen nu worden gevisualiseerd. Via andere kleine incisies worden instrumenten ingebracht waarmee de letsels behandeld kunnen worden. Meestal worden 3 tot 4 kleine incisies gebruikt.

Tijdens de ingreep wordt met fluoroscopie (X-stralen) regelmatig de positie van de instrumenten in het gewricht gecontroleerd. Ook kan er zo worden nagekeken of de beenderige letsels (CAM/Pincer) voldoende gecorrigeerd zijn.

Het gewricht wordt tijdens de procedure continu gespoeld met fysiologisch water waardoor er een zwelling van het been kan ontstaan na de ingreep. Dit trekt steeds weg na een aantal dagen.

De ingreep kan via dagziekenhuis of met één nacht hospitalisatie uitgevoerd worden.

Heuparthroscopie

Revalidatie 

De revalidatie hangt in grote mate af van welke letsels er tijdens de operatie vastgesteld werden en hoe deze behandeld werden.

De eerste 2 tot 4 weken is vaak een beperkte steunname met gebruik van twee krukken aangewezen. Dit is zeker het geval indien er een CAM resectie werd uitgevoerd. Bij behandeling van kraakbeenletsels kan het soms nodig zijn de heup langer te ontlasten.

Mobilisaties zijn onmiddellijk toegestaan binnen de pijngrenzen. Een schema met oefeningen zal door de kinesist in het ziekenhuis met u worden overlopen. De eerste weken dient u deze oefeningen zelf thuis te doen. Diepe plooibewegingen (voorbij 90°) en extreme draaibewegingen dienen de eerste 3 maanden na de ingreep vermeden te worden. U kan zelf de souplesse in het heupgewricht bevorderen door te fietsen op een hometrainer op de lichtst mogelijke weerstand. Let erop het zadel voldoende hoog te zetten zodat u minder diept dient te buigen.

Globaal duurt de revalidatie na een heuparthroscopie 3 tot 6 maanden.

Arbeidsongeschiktheid varieert sterk in functie van het beroep maar is minimum 4 weken.

Heuparthroscopie

Complicaties 

  • Regelmatig melden patiënten een kleine, gevoelloze zone aan de buitenkant van de dij. Dit is meestal tijdelijk en afhankelijk van de plaats van de openingen.
  • Het risico op infectie is minimaal aangezien er continu met vocht wordt gespoeld. De behandeling van een infectie bestaat trouwens uit een artroscopische spoeling.
  • De tractie tijdens de ingreep kan een tijdelijke overdruk in de schaamstreek geven. Ook dit kan tot een tijdelijk verminderde gevoeligheid leiden. Tijdens de positionering op de tractietafel wordt deze zone maximaal beschermd met zacht materiaal om overdruk te vermijden.
  • Door de continue spoeling treedt bij de meeste patiënten een zwelling van het dijbeen op. Dit hoeft u niet te verontrusten, ze verdwijnt meestal heel snel.
  • Het risico op een trombose is reëel. Daarom wordt voor een korte bescherming gezorgd afhankelijk van uw risicoprofiel (roker, pilgebruik, trombose in het verleden enzovoort). Die bescherming kan een antibloedstollingsspuitje zijn ofwel moet u verplicht steunkousen dragen.
Login bij heupprobleem.comAssistentenzone