Revisie heupprothese

Een nieuwe totale heupprothese omwille van slijtage, infectie of problemen met metaal-ionen (resurfacing heupprothese).

 

Revisie heupprothese

Algemene informatie 

Revisie heupprothese

Bij een revisie heupprothese worden één of meerdere componenten van de heupprothese vervangen.
De meest voorkomende redenen om een revisie uit te voeren zijn:

  • Loslating van de prothese (cup en/of steel)
  • Slijtage van de polyethyleen liner
  • Periprosthetische fractuur (breuk van het bot rondom de prothese)
  • Ontwrichting (luxatie)
  • Infectie

Revisie heupprothese

Hospitalisatie 

Tijdens de operatie

Hoe verloopt de ingreep?

Tijdens de operatie worden eerst de nodige componenten verwijderd: pan, liner, kopje of steel. Zowel de preparatieve onderzoeken als de peroperatieve bevindingen dragen hier aan bij. Vervolgens worden de botdefecten geanalyseerd en de nodige constructies uitgevoerd. Hiervoor worden speciale revisie-implantaten gebruikt. Zowel gecementeerde als ongecementeerde implantaten worden regelmatig gebruikt.
Om een infectie uit te sluiten worden er tijdens de ingreep verschillende weefselstalen genomen rondom de prothese.

Afhankelijk van het type revisie kan de operatietijd sterk verschillen. Sommige procedures duren slechts anderhalf uur, soms is er tot vier uur werk.

Het litteken?

Indien mogelijk wordt het litteken van de voorgaande ingreep gebruikt. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Tijdens de opname

Antibiotica

De opname op de afdeling orthopedie na een revisie heupprothese is langer dan na een primaire heupprothese en hangt af van het type ingreep. Meestal is dit zo’n 5 tot 10 dagen.
Antibiotica worden toegediend tot de resultaten van de peroperatieve culturen gekend zijn.

Revalidatie

De revalidatie na een revisie heupprothese varieert sterk van persoon tot persoon. Dit is afhankelijk van de reden voor de revisie, de botkwaliteit en de uitgebreidheid van de reconstructie.
Vaak is een periode met beperkte steunname van toepassing (6 weken tot 3 maanden), maar bij een eenvoudige revisie mag men onmiddellijk volledig steunen.

Revisie heupprothese

Overige vragen

Hoeveel keer kan een revisie heupprothese geplaatst worden?

Er staat geen absolute grens op het aantal revisies dat kan worden uitgevoerd. Wel is het zo dat bij iedere revisie er vaak wat botverlies is, een groter implantaat gebruikt dient te worden en dan op deze manier volgende revisies complexer worden. Globaal kan men zeggen dan één of twee revisies doorgaans wel mogelijk zijn. Dit is ook de reden waarom er bij jonge mensen wordt getracht om een primaire heupprothese uit te stellen en bij voorkeur pas te laten doorgaan na de leeftijd van 60 jaar. Dit is echter niet altijd mogelijk en dit wordt met iedere patiënt individueel besproken.

 

Login bij heupprobleem.comAssistentenzone