Open chirurgische dislocatie

Gecontroleerde ontwrichting van de heup

 

Open chirurgische dislocatie

Gecontroleerde ontwrichting van de heup

De chirurgische ontwrichting van het heupgewricht is een moeilijke procedure die in zeer specifieke gevallen noodzakelijk kan zijn.
De ingreep wordt onder meer voorgesteld bij:

  • bepaalde breuken van het bekken of de heupkop
  • uitgebreide labrumletsels
  • bepaalde vormen van heupdysplasie
  • uitgebreide vormen van femoroacetabulair impingement

 

Open chirurgische dislocatie

Hospitalisatie 

Voor de opname

Preoperatieve raadpleging

Alvorens een operatie gepland kan worden dienen een aantal voorbereidingen getroffen te worden:

  • Peroperatieve raadpleging bij de anesthesist: ter bespreking van het type verdoving, nazicht van de thuismedicatie. Vaak dient een ECG en bloedname te gebeuren. Eventuele bijkomende onderzoeken kunnen nodig zijn zoals vb. een cardiologisch nazicht.
  • Maandelijks worden er informatiesessie georganiseerd waarbij de hele procedure en revalidatie overlopen worden door het hele team van artsen, verpleegkundigen, kinesisten en ergotherapeuten. De planning van deze informatie sessies kan u hier terugvinden. Wij raden alle patiënten ten zeerste aan deze sessies bij te wonen.

Voor de operatie

Anesthesie

De ingreep gebeurt onder algehele anesthesie.

Operatiedag

U komt eerst in een voorbereidingsruimte waar een infuus wordt geplaatst. In de operatiezaal zorgt de anesthesist voor de verdoving. Voor uw veiligheid blijft hij tijdens de hele ingreep in de operatiezaal om alle nodige controles uitvoeren.
De ingreep zelf duurt ongeveer 1 tot 1.5u. Nadien verblijft u ongeveer een tweetal uur op de ontwaakruimte.

Open chirurgische dislocatie

Complicaties

Zoals bij iedere ingreep zijn er ook risico’s verbonden aan het plaatsen van een heupprothese. De kans op complicaties is gelukkig zeer klein. De voornaamste zijn hier samengevat.

 

  • Infectie van de wonde of het heupgewricht. Tijdens en na de ingreep wordt steeds preventief antibiotica gegeven om dit risico te beperken.
  • Avasculaire necrose van de heupkop.

Login bij heupprobleem.comAssistentenzone